Spawanie MIG/MAG

Spawanie metodą MIG/MAG  polega na spawaniu za pomocą łuku elektrycznego wytwarzanego pomiędzy elektrodą topliwą a spawanym materiałem. Elektrodą topliwą jest drut podawany w sposób ciągły. Łuk i jeziorko ciekłego metalu są chronione strumieniem gazu osłonowego.

Zalety tej metody:
– uniwersalność – można spawać różne metale i ich stopy we wszystkich pozycjach,

– wysoka wydajność spawania

– dobra jakość spoin,

Spawamy metale czarne i kwasoodporne.