Skanowanie 3D

Skanowanie 3D to stosunkowo nowa technologia, która w przemyśle i w inżynierii staje się wręcz niezastąpiona. Dostarcza ona ogromne możliwości projektowania produktu, kontroli zarówno procesu jak i produktu oraz jego realistycznej prezentacji.  Na etapie projektowania skan 3D można wykorzystać jako bazę informacji potrzebnych do stworzenia prototypu lub nowej wersji produktu. Możemy również porównać skan 3D z modelem 3D CAD, otrzymując wówczas precyzyjne informacje o wymiarach i deformacjach produktu.

Korzystając ze skanera 3D oszczędzamy czas, ponieważ odwzorowanie nieregularnych kształtów jest stosunkowo proste i bardzo skraca czas wykonania projektu przy zachowaniu pełnej pewności pomiarowej.

Skanowanie 3D jest również stosowane w inżynierii odwrotnej. Celem takiego pomiaru jest określenie cech budowy i działania danego produktu. Inżynieria odwrotna jest zazwyczaj stosowana w celu odtworzenia danego elementu lub całego produktu, w przypadku braku dokumentacji lub modelu 3D CAD.  Proces ten jest również wykorzystywany w celu porównania części z pierwowzorem.